Skip to main content

Polityka informacyjna

Zasady Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Izbicy w zakresie adekwatności kapitałowej dostępne są w postaci plików PDF

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy dostępne są w postaci plików PDF

Znajdziesz nas też tutaj