Skip to main content

Historia Banku

Początki bankowości spółdzielczej, której spadkobiercą jest Bank Spółdzielczy w Izbicy, datuje się na styczeń 1925 roku. Wówczas, w pobliskiej miejscowości Tarnogóra powstała Kasa Stefczyka w Tarnogórze z odpowiedzialnością nieograniczoną. W pierwszym, historycznym Zarządzie zasiadali Jan Kosiarski i Piotr Lewandowski. Po II wojnie światowej placówka została przeniesiona do Izbicy do budynku mieszczącego się w Rynku.

Do 1948r. placówka działała według statutu przedwojennego jako Kasa Stefczyka, następnie, na mocy dekretu o reformie bankowej z 1948r. – jako Gminna Kasa Spółdzielcza.

W 1957r. dekretem o reformie bankowej tutejsza placówka otrzymała nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa.

W 1975 roku, po powołaniu do życia Banku Gospodarki Żywnościowej, pełniącego funkcję centralnego związku spółdzielczego, placówka przyjęła nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego: Bank Spółdzielczy w Izbicy. W 1978r. siedziba Banku została przeniesiona do budynku przy ul. Gminnej 2.

Od 1990 roku banki w Polsce działały na zasadach pełnej samodzielności prawnej i ekonomicznej oraz opierały się na dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy zgodnie z ustawą Prawo bankowe.

Na mocy ustawy z 1994 roku o restrukturyzacji BS i BGŻ, w celu wzajemnej pomocy i realizacji zadań statutowych, powstał Lubelski Bank Regionalny, którego jednym z 202 akcjonariuszy stał się Bank Spółdzielczy w Izbicy.

W 2002 roku doszło do połączenia 6 banków regionalnych i zrzeszających i utworzenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w ramach którego działa Bank Spółdzielczy w Izbicy (Grupa BPS).

Od 2015 roku Bank jest także uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów.

Bank Spółdzielczy w Izbicy jest członkiem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Bank opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale. Środki zdeponowane w Banku posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank Spółdzielczy w Izbicy jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, świadczącym usługi finansowe na terenie województwa lubelskiego. Obecnie Bank posiada nowoczesne placówki na terenie trzech powiatów: krasnostawskiego, zamojskiego oraz hrubieszowskiego. 1 lipca 2022r. siedzibę Banku przeniesiono z ul. Gminnej 2 do nowo wybudowanego budynku przy ul. Lubelskiej 125A.

Działalność Banku Spółdzielczego w Izbicy zarówno w przeszłości jak i dziś koncentruje się na obsłudze finansowej rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych, osób prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Łącząc tradycje z nowoczesnością oferta Banku jest stale poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klientów, zapewniając przy tym wysoką jakość świadczonych usług.

 

Znajdziesz nas też tutaj