Skip to main content
  • Nota Prawna

Nota prawna

Bank Spółdzielczy w Izbicy (zwany dalej „Bankiem”) oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Bank dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (84) 618 30 13 lub z pracownikiem jednostek organizacyjnych Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Banku Spółdzielczego w Izbicy, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Banku.

Znajdziesz nas też tutaj