WŁADZE BANKU

Nad prawidłowym działaniem Banku Spółdzielczego w Izbicy czuwa siedmioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Maria Wójtowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łagoda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Makuch – Sekretarz Rady Nadzorczej

Ryszard Gorzała - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Edward Marczyński - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wrona – Członek Rady Nadzorczej


Bankiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd w składzie:

Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu

Teresa Zych – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Wołoch  – Wiceprezes Zarządu

Joanna Mazurek – Wiceprezes Zarządu