WŁADZE BANKU

Nad prawidłowym działaniem Banku Spółdzielczego w Izbicy czuwa siedmioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Paweł Zieliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maria Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Makuch – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mieczysław Łagoda – Członek Rady Nadzorczej

Roman Bochniak - Członek Rady Nadzorczej

Edward Marczyński - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wrona – Członek Rady Nadzorczej


Bankiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd w składzie:

Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu

Agnieszka Wołoch  – Wiceprezes Zarządu

Joanna Mazurek – Wiceprezes Zarządu

Znajdziesz nas też tutaj