Bank Społecznie

  • Bakcyl - jesteśmy wolontariuszami projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowiącego przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Program opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • TalentowiSKO – to ogólnopolski program edukacyjny łączący naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Bank Spółdzielczy w Izbicy objął patronatem i aktywnie wspiera szkoły uczestniczące w programie.
  • Lekcje  pokazowe – organizujemy lekcje ekonomii i przedsiębiorczości w oddziale naszego banku dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie poznają produkty związane z usługami finansowymi takie jak: kredyt, lokata, przelew, konto. Uczą się jak rozpoznawać zabezpieczenia na banknotach. Dowiadują się jak działa bankomat, jak wygląda praca kasjera czy straży bankowej.
  • Dofinansowanie konkursów szkolnych – wspieramy finansowo szkoły podczas organizowanych konkursów i innych inicjatyw promujących rozwój dzieci i młodzieży. Dofinansowaliśmy min: Szkołę Podstawową w Izbicy, Gminny Konkurs Czytelniczy, Gminny Konkurs Ortograficzny, Gminny Turniej Wiedzy „Między nami podstawówkami”, Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego w Gorzkowie, Festiwal Twórczości Dzieci Niepełnosprawnych, Samorządowe Przedszkole w Izbicy
  • Wycieczki edukacyjne – organizujemy wyjazdy edukacyjne mające na celu naukę poprzez doświadczanie, odkrywanie i działanie oraz pobudzenie aspiracji edukacyjnych i poznawczych dzieci i młodzieży. Uczestnicy wyjazdów mogą skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką.
 • Wspieramy kluby piłkarskie:

  • KS HETMAN Zamość
  • Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka "
  • Gminny Klub Sportowy "Ruch" w Izbicy
  • DKS Gaudium Zamość
 • Rok 2017 (łączne wsparcie na kwotę ponad 65 500 zł)

  • Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, Konkurs Matematyczny "As matematyki"
  • OSP Tarnogóra wsparcie finansowe na zakup mundurów dla drużyny młodzieżowej
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki 'Konkurs Wiedzy o Językach'
  • OSP w Wólce Orłowskiej - wsparcie finansowe Obchodów Jubileuszu OSP w Wólce Orłowskiej
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego 'Rodzinne Gniazdo' - Jubileusz
  • Stowarzyszenie Twórców Kultury 'PALETA' - wsparcie finansowe 15-lecie Grupy Plastycznej, wydanie folderu
  • OSP Bzowiec - wsparcie finansowe zakup sztandaru, obchody 90-lecia
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie - wsparcie finansowe obchodów 50-lecia Poradni
  • Gminny Klub Sportowy "RUCH" w Izbicy - wsparcie finansowe "Obóz Sportowy 2017"
  • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - wsparcie finansowe organizacji Dożynek Powiatowych
  • Urząd Gminy w Gorzkowie - wsparcie finansowe organizacji Gminnego Święta Plonów w Gorzkowie
  • Urząd Gminy w Izbicy - wsparcie finansowe organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych
  • Urząd Gminy w Starym Zamościu - wsparcie finansowe organizacji Dożynek Parafialnych
  • Grand Prix Lubelszczyzny w Brydżu Sportowym - wsparcie finansowe organizacji turnieju
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu - wsparcie finansowe organizacji zimowiska
  • Gimnazjum w Starym Zamościu - wsparcie finansowe program Talentowisko
  • Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Orłowie Drewnianym -wsparcie finansowe zakupu wyposażenia komputerowego i ekranów wizyjnych
  • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Zamościu - wsparcie finansowe organizacji obchodów 100-lecia związku
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu - wsparcie finansowe Turniej Tańca Nowoczesnego "ROZTAŃCZONY STARY ZAMOŚĆ"
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły - wsparcie finansowe zakupu nagród w konkursie na wiersz lub piosenkę napisaną z okazji obchodów 100-lecia
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie - JUBILEUSZ
  • OSP w Izbicy - wsparcie finansowe
  • UKS CSW LIDER Zamość - wsparcie finansowe zakupu sprzętu sportowego
  • OSP Tarnogóra wsparcie finansowe na zakup mundurów dla drużyny młodzieżowej
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie - Ufundowanie nagród -
  • Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "Bliżej siebie-dalej od nałogów"
  • Klub Seniora Biedronki - wsparcie finansowe
  • Szkoła Podstawowa wsparcie finansowe
  • Związku Emerytów i Rencistów w Tarnogórze - dofinansowanie do wycieczki
  • Parafia Rzymskokatolicka św. Zofii w Tarnogórze - wsparcie finansowe "Rodzinny Piknik Parafialno-Gminny"
  • Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" dotyczące organizacji "Palinocka pod Światowidem"
  • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - wsparcie finansowe EUROBIEGI 2017
  • GOK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej - wsparcie finansowe  Jarmark Świętojański"
  • II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie - ufundowanie nagród dla finalistów XII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego
  • Zespół Szkół w Izbicy stypendium motywacyjne
  • Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie - wsparcie finansowe organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia
  • Wieś Ostrzyca - wsparcie finansowe zakupu siatek do bramek
  • Samorządowe Przedszkole w Izbicy - wsparcie finansowe organizacji Festynu Rodzinnego
  • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie - wsparcie finansowe organizacji festiwalu
  • Komitet Organizacyjny w sprawie Uroczystego Obchodu 550 rocznicy powstania Dworzysk - wsparcie finansowe
  • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Majdanie Sitanieckim - wsparcie finansowe zakup sprzętu
  • Szkoła Podstawowa w Wirkowicach - wsparcie finansowe uroczystości Jubileuszu 100-lecia
  • Urząd Gminy w Hrubieszowie - wsparcie finansowe wyścigu rowerowego
  • Gminny Klub Sportowy "RUCH" w Izbicy - wsparcie finansowe przewóz osób
  • UKS Jedynka Krasnystaw - zakup sprzętu sportowego
  • Urząd Gminy w Hrubieszowie - dofinansowanie XIV Biesiady archeologicznej
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu - opłata za bilety wstępu na basen w Krasnobrodzie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu - opłata za pokaz edukacyjny dla uczestników letniska
  • Szkoła Podstawowa w Gorzkowie - zakup kapelusza ludowego słomkowego 10 szt.
  • KGW Orłów Murowany - wsparcie finansowe, zakup strojów
  • KGW Romanów - wsparcie finansowe, zakup mebli do kuchni w Remizie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu - wsparcie finansowe organizacji letniska
  • Krasnostawski Dom Kultury - darowizna (organizacja koncertu)
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej - wsparcie finansowe Bieg Caritas
  • Gminny Klub Sportowy "RUCH" w Izbicy - wsparcie finansowe działalność bieżąca
  • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ślipczu - wsparcie finansowe zakup książek do Biblioteki
  • Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Krasnymstawie - darowizna
  • Koło Łowieckie PONOWA - wsparcie finansowe
  • Gminny Klub Sportowy "RUCH" w Izbicy - wsparcie działalności statutowej "Bal Sportowca"
  • Krasnostawski Klub Sportowy "Start 1944" Krasnystaw - wsparcie działalności statutowej
  • Rafał Tokarz - darowizna na leczenie
  • Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - wsparcie finansowe organizacji warsztatów kulinarnych
  • Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej - dofinansowanie działalności statutowej
  • Diecezjalny Klub Sportowy "GAUDIUM" - dofinansowanie Turnieju Mikołajkowego
  • KGW w Tarnogórze - wsparcie finansowe
  • KGW w Tarzymiechach - wsparcie finansowe
  • Rada Rodziców Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie - wsparcie finansowe
  • Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej - wsparcie finansowe
  • Gminny Ośrodek Kultury  w Starym Zamościu - wsparcie finansowe
  • Parafia Rzymskokatolicka św. Zofii w Tarnogórze - wsparcie finansowe Święty Mikołaj pierwsza gwiazdka
  • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - wsparcie finansowe Słonik Nadziei (Telewizja Lublin) Izbica
  • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - wsparcie finansowe Słonik Nadziei (Telewizja Lublin) Krasnystaw
  • Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii - wsparcie finansowe
  • Muzeum Regionalne w Krasnymstawie - wsparcie finansowe bieżącej działalności
  • Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - wsparcie finansowe wykonania chodników przed Szkołą
  • Talentowisko przy Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - wsparcie finansowe zakup koszulek

  Rok 2016 (łączne wsparcie na kwotę ponad 60 000 zł)

  • UKS Jedynka Krasnystaw - zakup 22 kompletów wyposażenia dla Młodych Piłkarzy (torby wyjazdowe)
  • Wsparcie finansowe  - Dożynki Powiatowo - Gminne w Czerniczynie, powiat hrubieszowski
  • Wsparcie finansowe  - Dożynki Powiatowe w Żółkiewce, powiat krasnostawski
  • Wsparcie finansowe organizacji Dożynek Gminno - Parafialnych 2016 w Starym Zamościu
  • Ufundowanie nagrody pieniężnej dla Miss Publiczności - Wybory Miss Chmielaki Krasnostawskie 2016
  • Dofinansowanie Letniska dla dzieci organizowanego przez GOK w Starym Zamościu
  • UKS Jedynka Krasnystaw - zakup kompletów koszulek treningowych
  • Wsparcie finansowe - "V Półmaraton Chmielakowy - Krasnystaw 2016" o Puchar Burmistrza Krasnegostawu
  • Ruch Izbica - Wsparcie finansowe bieżąca działalność
  • Stowarzyszenie "Gloria Vitae" wsparcie XIII Krasnostawskiej Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy
  • Wsparcie finansowe - Dożynki Gminne w Izbicy
  • Wsparcie finansowe - Dożynki Gminne w Gorzkowie
  • Zakup materiałów do wykonania bramek na boisku do piłki nożnej w Ostrzycy
  • Wsparcie finansowe festynu "Święto Czosnku" w Płonce
  • Dofinansowanie zakupu Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Udryczach
  • Wsparcie finansowe - 46. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów "Chmielaki Krasnostawskie 2016"
  • Wsparcie finansowe obchodów 90 lecia GKS Ruch Izbica
  • Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" dotyczące organizacji "Palinocka pod Światowidem"
  • Organizacja oraz pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudniku w ramach programu Talentowisko
  • Organizacja oraz pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Płonce w ramach programu Talentowisko
  • Wsparcie finansowe - "Festyn Rodzinny Przedszkole 2016 " organizowanego przez Przedszkole w Izbicy
  • Wparcie finansowe "Dnia Rodziny na sportowo, bezpiecznie i zdrowo" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wirkowicach
  • Święto Spółdzielczości - oprawa duchowa
  • Gmina Hrubieszów - Wyścig Kolarski Służb Mundurowych
  • Dofinansowanie do wycieczki - Gimnazjum w Starym Zamościu
  • Wsparcie finansowe - Jarmark Świętojański tzw. Sobótki GCK w Krasnymstawie
  • UKS Jedynka Krsnystaw - zakup kompletów spodni treningowych
  • Dofinansowanie do wycieczki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne nr 8 w Izbicy
  • Wsparcie finansowe - Turniej matematyczny dla uczniów klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie
  • Wsparcie finansowe - wyjazd edukacyjny do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia
  • Zespół Szkół w Izbicy stypendium motywacyjne
  • Wsparcie finansowe - Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych
  • Wsparcie finansowe - Festyn Piątki pod hasłem "Przebój za przebojem"
  • Wsparcie finansowe - remont odwodnienia i schodów w Kaplicy w Dworzyskach
  • Ufundowanie nagród - Powiatowy Konkurs Profilaktyczny XVI edycja "Młodość bez nałogów" organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
  • Wsparcie leczenia Diany - Fundacja "Zdążyć z pomocą"
  • Gminne obchody Dnia Św. Floriana - Rudnik
  • Powiatowy Festiwal Zdrowia dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem "FESTIWAL ZDROWIA"
  • Wsparcie finansowe – Eurobiegi2016
  • Zakup mikrofonów na potrzeby Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
  • Wsparcie finansowe - obchody 25-lecia Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  • Gminny Klub Sportowy "Ruch" w Izbicy - dofinansowanie zakupu okolicznościowych proporców z okazji 90-lecia istnienia Klubu.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach - dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia powstania jednostki.
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Tarnogórze - dofinansowanie do wycieczki
  • Wsparcie - Zespół Szkół w Izbicy, Zespół Szkół w Orłowie, Drewnianym, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze - Kolonia, Szkoła Podstawowa w Wirkowicach, Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach, Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie, Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie, Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Gimnazjum w Gorzkowie, Gimnazjum w Starym Zamościu, Szkoła Podstawowa w Wierzbie, Szkoła Podstawowa w Krasnem, Szkoła Podstawowa w Rudniku, Publiczne Gimnazjum w Rudniku, Szkoła Podstawowa w Płonce
  • Wsparcie Finansowe - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu "Zimowisko"
  • Wsparcie III Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów z terenu powiatu krasnostawskiego Gimnazjum w Gorzkowie
  • Wsparcie obchodów 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Moniatyczach
  • Dofinansowanie wyjazdu Młodzieży UKS "Orzeł" przy Gimnazjum w Orłowie Drewnianym na mecz piłki siatkowej do gminy partnerskiej Winterlingen (Niemcy)
  • Dofinansowanie II Gminnego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek w Gorzkowie
  • Wsparcie turnieju "Roztańczony Stary Zamość"
  • Wsparcie finansowe - Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Tarzymiechach
  • Wsparcie finansowe Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie
  • Wsparcie finansowe - Otwarcie Mieszkań Chronionych w Stryjowie
  • Pielgrzymka do Lublina mieszkańców Gminy Gorzków - wsparcie finansowe
  • Bieg Caritas – wsparcie finansowe
  • Wsparcie finansowe 95 lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie
  • Zakup Stepów dla Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze
  • Wsparcie finansowe KKS Start 1944 Krasnystaw
  • OSP W TARZYMIECHACH
  • Wsparcie finansowe Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym
  • Wsparcie finansowe  KGW w Ślipczu
  • Biesiada-wsparcie finansowe Gmina Rudnik
  • Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia „Zryw” Gorzków
  • Wsparcie finansowe KGW Szpikołosy
  • Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej 'Jubileusz'
  • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓLCE ORŁOWSKIEJ  - WSPARCIE
  • Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych 'Krok za krokiem' w Zamościu
  • Wsparcie finansowe KGW MAJDAN SITANIECKI
  • Wsparcie finansowe ACTIVUM STARY ZAMOŚĆ
  • Wsparcie finansowe - LMKS Zapasy Krasnystaw
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Gminny w Izbicy – wsparcie finansowe

  Rok 2015 (łączne wsparcie na kwotę ponad 35 000 zł)

  Rok 2014 (łączne wsparcie na kwotę ponad 33 000 zł)

  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Exodus"
  • OSP w Dworzyskach - dofinansowanie zakupu Sztandaru
  • OSP Suche Lipie - dofinansowanie zakupu Sztandaru
  • OSP w Izbicy - dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych
  • OSP w Stryjowie - dofinansowanie zakupu Sztandaru
  • OSP w Wierzbie - dofinansowanie zakupu radiostacji
  • Dwujęzyczna Szkoła w Zamościu - zakup sprzętu nagłaśniającego
  • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Izbicy - dofinansowanie konkursu
  • Szkoła Podstawowa w Wirkowicach - dofinansowanie wycieczki
  • Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach - dofinansowanie wycieczki
  • Samorządowe Przedszkole w Izbicy - dofinansowanie festiwalu
  • Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie - dofinansowanie festiwalu
  • Szkoła Podstawowa w Tarnogórze - dofinansowanie konkursu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie dofinansowanie dni otwartych placówki
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie - dofinansowanie konkursu
  • Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu - dofinansowanie konkursu
  • Gimnazjum w Gorzkowie - dofinansowanie konkursu
  • Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Krasnystaw - zakup kompletów stroi piłkarskich
  • Gminny Klub Sportowy Ruch Izbica - Finansowanie bieżącej działalności klubu
  • Dożynki Gminne w Gorzkowie
  • Dożynki Powiatowe w Izbicy
  • Zawody na Stoku w Bobliwie
  • Zawody jeździeckie w Siennicy Nadolnej
  • Współorganizowanie letniska dla dzieci wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Zamościu
  • 10 lecie Wspólnej Polityki Rolnej
  • Powiatową Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie
  • Wykonanie przyłącza Elektrycznego dla osoby w poszkodowanej w wyniku pożaru - spalony dom
  • Realizacja Programu TalentowiSKO w 10 szkołach.