Skip to main content
 • Wniosek Rodzina 500 Plus
 • Wniosek Rodzina 500 Plus

  Wniosek Rodzina 500 Plus

  Już złożysz wniosek w Programie Rodzina 500 plus w bankowości internetowej EBO

  O Programie

  Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
  W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

  Rola Banku

  Bank Spółdzielczy w Izbicy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500 plus online w systemie EBO.  
  W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.        
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.
  Wysłany Wniosek Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.      
  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

  Proces otrzymania świadczenia

  • Bank Spółdzielczy w Izbicy:
   Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie EBO.
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
   Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
   Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. Informacje o programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/

  Przydatne informacje

  Jak wypełnić wniosek w systemie EBO
  • Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

   Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

   Rodzina 500 plus

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej EBO.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.
  • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF
  Obsługa wniosku

  1. Bank Spółdzielczy w Izbicy: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie EBO

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.  
  Krok 2: Zaloguj się do systemu EBO i przejdź do Wniosku Rodzina 500 plus.
  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu EBO, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie EBO, złóż Wniosek Rodzina 500 plus osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie EBO w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie EBO oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
  Czas trwania sesji online w systemie EBO ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu EBO, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie EBO będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
  e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Izbicy w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system EBO do Organu prowadzącego w gminie.    
  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.

  2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie EBO.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie EBO, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus. 

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500 plus do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  Reklamacje
  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500 plus, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
   • w Banku Spółdzielczym w Izbicy – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej EBO, etapu rejestracji wniosku w systemie EBO oraz jego wysłania;
   • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   • Bank BPS przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji
  Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500 plus

  Bank Spółdzielczy w Izbicy  na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500 plus. Rola Banku BPS polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu EBO oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank BPS z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Izbicy nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów
  w formularzach zgłoszeniowych.

  Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej EBO, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank Spółdzielczy w Izbicy nie pobiera żadnej opłaty,
   a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do bankowości internetowej EBO
  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • po zalogowaniu się do bankowości internetowej EBO nie będzie wymagane podawanie żadnych kodów autoryzacyjnych ani w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500 plus, ani w celu załadowania załączników. Serwis transakcji internetowych EBO będzie wymagał podania kodu
   z SMS przy zatwierdzeniu wniosku, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wybierze możliwość wypłaty świadczenia w inny sposób niż na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Izbicy.
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500 plus. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Bank Spółdzielczy w Izbicy będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500 plus, przy pomocy mailingu bądź wiadomości za pomocą innych kanałów elektronicznych (poprzez system EBO). Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank Spółdzielczy w Izbicy a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie ze znanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku Rodzina 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych,  prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Infolinii pod numerem telefonu: 84 618 30 13

  Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Izbicy w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500 plus nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą  załączonych linków

  Logując się do bankowości internetowej EBO należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa.

  Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

  Znajdziesz nas też tutaj