Kubek Bankowca

KUBKI Z NADRUKIEM
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ BS W IZBICY
W CZERWCU 2016R.

Dn. 22.11.2016r. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy  p. Marcin Wojewoda osobiście wręczył nagrody wszystkim uczestnikom konkursu ze SP. im. K. Namysłowskiego w Wierzbie:  Malwinie M., Izabeli K., Darii D.,  Emilii C., Milenie N., Mai N., Magdzie P., Julii P.,  Martynie W.,  Mateuszowi  Z.
Laureatem konkursu została Malwina M. - uczennica kl. IIIa. Jest jedną z 5 finalistów wybranych przez komisję konkursową.
Jesteśmy z niej bardzo dumni i serdecznie gratulujemy sukcesu.
Nagrody wywołały wielką radość i zachwyt, gdyż  każdy uczestnik otrzymał kubek z nadrukiem własnej pracy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy  p. Marcinowi  Wojewoda za osobiste wręczenie nagród oraz obecność na rozdaniu nagród laureatom konkursu SKO 2016„ PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA”  zorganizowanym przez opiekuna SKO SP. im. K. Namysłowskiego w Wierzbie.

Mistrzowie, wicemistrzowie oszczędzania oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy konkursu, nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbyło się dn. 22.11. 2016r.  w obecności Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,  Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz społeczności szkolnej.  

OPIEKUN SKO TERESA SZAŁATA