Agro Dopłata

 • Konto Agro Dopłata przeznaczone jest dla posiadaczy niewielkich gospodarstw rolnych, gdzie  główny dochód w ciągu roku stanowią dopłaty bezpośrednie.

  Zalety konta:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości;
  • nakaz podatkowy