Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

 • Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR

  Symbol Z - kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych

  Symbol RR - kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym

  Symbol PR - kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

  Symbol K01 - kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

  Symbol K02 - kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

  Kredyty preferencyjne z dopłatą do kapitału ze środków ARiMR

  Symbol MRcsk - kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników rozpoczynających działalność, którzy nie ukończyli 40 roku życia