Obrotowy

 • Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, spłatę  zobowiązań kredytowych, których celem było zaspokojenie potrzeb obrotowych

  Kwota kredytu: wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy

  Okres kredytowania: do 36 miesięcy

  Warunki spłaty kredytu:

  • spłata kapitału - miesięcznie, kwartalnie, rocznie
  • spłata odsetek – miesięcznie, kwartalnie

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności