Kartosfera

To system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej BS Pay.
Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego logowania.
Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!


W portalu kartowym Użytkownik może:

 • zmienić  numeru  telefonu  wykorzystywany  wyłącznie  doobsługi portalu kartowego;
 • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;
 • zastrzec posiadane karty płatnicze;
 • edytować elementy zabezpieczenia 3D Secure takie jak kod pin i biała lista sprzedawców;
 • aktywować posiadane karty płatnicze;
 • wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych  dla  posiadanych  kart  płatniczych  (o  ile karty posiadają funkcję zbliżeniową);
 • zarządzać listą zaufanych odbiorców płatności kartą;
 • zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;
 • przeglądać   listę   autoryzacji   wykonywanych   kartami kredytowymi;
 • przeglądać  i  pobierać  miesięczne  zestawienia  transakcji dla kart kredytowych;
 • dokonać czasowej blokady / odblokować kartę płatniczą;
 • przeglądać  listę  kart  zwirtualizowanych  przypisywanych do każdej z posiadanych kart;
 • dokonywać czasowej blokady, odblokowania  i usunięcia kart  zwirtualizowanych,  przypisanych  do  posiadanychkart;
 • wyłączać Usługę BLIK;
 • zarządzać aplikacją mobilną BS Pay, w tym aktywować aplikację na danym urządzeniu, zablokować czasowo aplikację mobilną, odblokować oraz zablokować aplikację na stałe na danym urządzeniu.
Do portalu Kartosfera przenosimy się klikając przycisk "Zaloguj się" na stronie Banku wybierając - Zarządzanie kartami - Kartosfera.pl


W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
- kliknąć przycisk "Zarejestruj się" znajdujący się pod "Zaloguj";
- podać numer PESEL – dla rezydentów, w przypadku nierezydentów nie mających numeru PESEL wymagagane jest udanie się do placówki sprzedażowej Banku w celu nadania numeru identyfikacyjnego;
- wprowadzić otrzymane hasło SMS pierwszego logowania do portalu;
- zaakceptować wymagany regulamin;
- ustawić swoje nowe bezpieczne hasło do portalu kartosfera.pl;


Regulamin i szczegółową instrukcję użytkownika można przeczytać przed zalogowaniem się do portalu, klikając w odpowiednie pola umieszczone na dole strony Kartosfery.


Dodatkowe pliki z poszczególnymi najważniejszymi dla użytkownika działaniami w portalu wraz z graficznym przykładem prowadzącym użytkownika krok po kroku, otworzą się po kliknięciu na poniższe zagadnienia:

Obsługa kart za pośrednictwem portalu www.kartosfera.pl

 1. Pierwsze logowanie do portalu KartoSFERA
 2. Aktywacja karty w portalu KartoSFERA

Usługa 3D Secure od 1 stycznia 2021r w portalu www.kartosfera.pl

 1. Jak nadać PIN w KartoSFERZE
 2. Uwierzytelnianie transakcji przy użyciu 3DS