EBO RWD

 • EBO RWD

  System EBO RWD zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.

  Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:  

   • sprawdź, czy adres strony serwisu transakcyjnego został wpisany prawidłowo:  https://www.ebo.ibsbank.pl
   • sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona zamknięta kłódka, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem (nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony)
   • sprawdź, czy strona serwisu jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny www.ebo.ibsbank.pl  której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Izbicy, zweryfikowany przez DigiCert Inc. (poprawność certyfikatu sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki)
   • w razie wątpliwości sprawdź, czy dane dotyczące certyfikatu są zgodne z poniższymi:

  Nazwa pospolita(CN): www.ebo.ibsbank.pl
  Organizacja (O): Bank Spoldzielczy w Izbicy
  Numer seryjny: 0A:F0:A9:8F:6F:2F:62:01:05:F3:09:88:5C:AE:A9:55

  Wystawiony przez:
  Nazwa pospolita (CN): GeoTrust EV RSA CA 2018
  Organizacja: DigiCert Inc
  Jednostka organizacyjna:www.digicert.com

  Okres ważności:
  Ważny od dnia: 12.01.2023
  Wygasa dnia: 11.01.2024

  Odcisk:
  Odcisk SHA-256:
  BA:1B:8E:8B:51:E9:67:33:17:BA:EF:08:F8:E9:14:AB:7A:AD:0F:8B:A3:38:37:A9:AA:EB:D8:15:BE:A1:3E:54
  Odcisk SHA1:
  90:A8:C2:E6:3B:A5:5F:D4:A9:1C:46:F3:5E:08:14:1B:35:CF:D1:CB

  Ze względów bezpieczeństwa po 3 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie bądź poprzez zgłoszenie się do placówki Banku Spółdzielczego w Izbicy.


  Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

  • hasło aktywacyjne do pierwszego logowania do systemu,hasła jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu.
  • hasło SMS generowane jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyte tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów.

  Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków.

  Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

  • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
  • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
  • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
  • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku BS, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta.
  • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
  • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć.
  • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
  • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji.
  • Hasło należy regularnie zmieniać.
  • Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem".
  • Hasło musi mieć długość od 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
  • W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić sobie komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa.
  • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki).
  • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi  bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach.

  Pamiętaj, że:

  • System EBO RWD nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego  przesłanego za pomocą SMS.
  • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.

  W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach.
  Proponujemy także zapoznanie się z portalem Bezpieczny bank

 • Szczegółowa instrukcja użytkownika indywidualnego oraz korporacyjnego dostępna jest po kliknięciu na przycisk "?" na stronie Bankowości EBO RWD, na którą w szybki i bezpieczny sposób przeniesiesz się klikając przycisk "Zaloguj się" na stronie Banku wybierając opcje "Bankowość Internetowa EBO RWD".

  Położenie przycisku "?" oraz menu wyboru instrukcji użytkownika zaprezentowano poniżej:

  ebo

 • EBO RWD - Elektroniczna Bankowość Online to bezpieczny, funkcjonalny i bardzo intuicyjny system pozwalający na obsługę rachunku oraz usług dodatkowych Banku przez Internet 24 godziny na dobę.


  Dzięki EBO RWD można:

  • bezpośrednio po zalogowaniu uzyskać najważniejsze informacje o środkach pieniężnych na rachunkach bankowych i historii transakcji, rachunkach kredytowych oraz ich historii, rachunkach kart płatniczych, ich historii oraz informacji o kartach i blokadach kartowych
  • wykonywać transakcję płatniczą (przelew własny, przelew międzybankowy, przelew w systemie ELIXIR, przelewów do ZUS, urzędów skarbowych i innych organów podatkowych)
  • korzystać z zupełnie nowej w systemie możliwości zmiany limitów i zastrzegania kart płatniczych i kredytowych
  • zapamiętywać odbiorców przelewów, do przyszłego wielokrotnego użycia
  • tworzyć tzw. „zaufane szablony płatności" i „zaufanych kontrahentów", co umożliwia ominięcie każdorazowej autoryzacji przelewów, funkcja ta skraca czas dokonywania rutynowych płatności
  • płynnie przełączać się pomiędzy kontem firmowym a osobistym, bez konieczności ponownych logowań
 • Szanowni Państwo,

  Jest nam miło poinformować, że Bank Spółdzielczy w Izbicy, w celu podniesienia poziomu usługi bankowości internetowej EBO, wdrożył system telekomunikacji IVR (ang. Interactive Voice Response). System posiada funkcjonalność automatycznego Call Center i umożliwia interaktywną obsługę osoby dzwoniącej, będącej użytkownikiem systemu EBO, w celu: blokady dostępu, kontaktu z pracownikiem Banku.

  Dzwoniąc na numer 84 888 01 11, po wysłuchaniu komunikatu powitalnego, należy z klawiatury telefonu wprowadzić:

  - identyfikator* użytkownika EBO zakończony znakiem „ # ”;
  - ustawiony w EBO telekod** zakończony znakiem „ # ”;

  Następnie z klawiatury telefonu należy wybrać numer usługi np:

  2 – zablokuj dostęp do kanału www (EBO);
  0 – wyjście z systemu (EBO);
  9 – kontakt z pracownikiem Banku;

  Podczas korzystania z IVR należy stosować się do komunikatów telefonicznych systemu.

  *Identyfikator– jest to ośmiocyfrowy numer, przypisany przez Bank do Klienta, w celu umożliwienia zalogowania się do systemu EBO / IVR. Identyfikator umieszczony jest na potwierdzeniu dostępu do systemu bankowości internetowej. Utworzony do logowania alias nie jest identyfikatorem i służy tylko do logowania w EBO. Alias nie może być wykorzystywany w systemie IVR.
  ** Telekod – ustawiany przez Klienta w EBO kod, który umożliwia autoryzację logowania do systemu IVR. Kod ustawia się w opcji Ustawienia>Środki dostępu>Obsługa przez telefon.

  ivr