Przekazy pieniężne

 • Bank Spółdzielczy w Izbicy oferuje usługi przekazu pieniężnego w kraju i za granicą w ramach sieci WESTERN UNION MONEY TRANSFER

  • wypłaty przekazów z zagranicy w dolarach amerykańskich, euro lub w złotych polskich,
  • wypłaty przekazów krajowych  w złotych polskich,
  • bezpłatna wypłata przekazu,
  • zlecenia realizowane na terenie kraju przyjmowane są w złotych polskich, natomiast realizowane poza granicami kraju w dolarach amerykańskich lub złotych polskich.
  • środki pieniężne dostępne do wypłaty przez odbiorcę w ciągu trzech dni roboczych, przy czym zwykłe przekazy pieniężne są zazwyczaj dostępne do wypłaty w ciągu kilku minut,
  • w przypadku dostępności Usługi „Następnego Dnia” lub „2 Dni”, środki pieniężne będą dostępne do wypłaty przez odbiorcę odpowiednio w ciągu 24 i 48 godzin od nadania.

  W celu wypłaty gotówki odbiorca zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości i podania wszystkich danych dotyczących przekazu wymaganych przez Western Union, w tym imienia i nazwiska nadawcy, kraju nadania, imienia i nazwiska odbiorcy, przybliżonej kwoty.

  Western Union przelicza wszystkie waluty zgodnie z bieżącym kursem wymiany, określonym przez Western Union.