Dla Straży, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń

  • Zakładasz organizację społeczną, stowarzyszenie, koło gospodyń ? – wspierając lokalną działalność społeczną przygotowaliśmy specjalną ofertę finansową. Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług bankowych.

  • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

    • aktualne dokumenty określające status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego
    • ważny dokument tożsamości