Terminowe

 • Terminowe lokaty oszczędnościowe oprocentowane są w  zależności od okresu na jaki zostały zadeklarowane (im dłuższy okres, tym wyższe oprocentowanie)

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • niska kwota minimalnej wpłaty, lokata w PLN od 300 zł
  • kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego
  • odnawialność lokaty
  • środki pieniężne zgromadzone na lokacie gwarantowane są przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro w 100 %