Inwestycyjny

 • Przeznaczenie: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych w celu stworzenia lub zwiększenia istniejącego majątku trwałego, a w szczególności: zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, refinansowanie do 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych max. 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego

  Kwota kredytu: do 80% wartości inwestycji

  Okres kredytowania: do 120 miesięcy

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności