Pol-Konto Wygodne

 • Jesteś emerytem, rencistą  - załóż łatwe w obsłudze Pol-Konto Wygodne. Zaplanuj swoje wydatki ze stałą niewielką opłatą miesięczną  i płać rachunki bez prowizji. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Wygodne otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych. Może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób.

  Zalety konta:

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatne przelewy krajowe (np. rachunki za energię elektryczną, telefon, raty) realizowane w placówkach banku lub przez Internet
  • bezpłatna realizacja zleceń stałych
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku,
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych - kredytu odnawialnego i limitu w Pol-Koncie Wygodnym
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości
  • zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych