Pol-Konto Senior

 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Senior otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych. Może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób.

  Zalety konta

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku,
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych - kredytu odnawialnego i limitu w Pol-Koncie Senior
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości
  • zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych