Pol-Konto Rodzinne

 • Otrzymujesz świadczenie z GOPS, MOPS? Wypłać sprawnie i szybko swój zasiłek.
  Rachunek otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, pobierających wypłaty świadczeń np. różnego rodzaju zasiłki, zapomogi,
  stałe świadczenia miesięczne.

  Zalety konta:

  • bezpłatne założenie i prowadzenie konta
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach banku
  • bezpłatny instrument płatniczy (wydanie, posiadanie, wypłaty z bankomatów BS Izbica)
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na koncie
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości