Pol-Konto Free

 • Bezpłatne konto - idealne na dobry start w dorosłość. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Free otwierany i prowadzony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 26 roku życia.

  Zalety konta:

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatne przelewy krajowe (np. rachunki za energię elektryczną, telefon, raty) realizowane w aplikacji mobilnej EBO lub przez Internet
  • bezpłatna realizacja zleceń stałych
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości

  Po ukończeniu 26 roku życia Bank bezpłatnie przekształci rachunek Pol-Konto Free na standardowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy dostępny w ofercie Banku.