ePol-Konto Max

 • ePol-Konto Max to idealne rozwiązanie dla osób ceniących czas oraz niezależność.

  Zalety:

  • bezpłatne prowadzenie konta1)
  • bezpłatne wszystkie krajowe przelewy ELIXIR przez internet w PLN
  • bezpłatna karta do konta2)
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

  1) Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Do wpływów nie są zaliczane wpłaty gotówkowe oraz przelewy między rachunkami klienta:

  • Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 1500 zł, opłata za prowadzenie – 0 zł;
  • Miesięczny wpływ na rachunek do 1500 zł, opłata za prowadzenie – 10 zł

  2) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 300 zł rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę; w przeciwnym razie 7,00 zł/mies.

 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości