Pol-EFEKT

 • Konto oszczędnościowe Pol-EFEKT to połączenie zalet rachunku osobistego i lokaty. Rachunek otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • wysokie oprocentowanie środków na rachunku
  • możliwość wypłaty środków w każdym czasie, bez utraty prawa do naliczonych odsetek
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro w 100 %
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości