Pol-Konto ZUS

 • Konto przeznaczone jest dla Klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Zalety konta

  • bezpłatne prowadzenie konta
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku,
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych - kredytu odnawialnego i limitu w Pol-Koncie ZUS
  • Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance