ePol-Konto

 • Cenisz wygodę, nie chcesz tracić czasu na wizytę w banku – korzystaj z usług bankowych przez Internet. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ePol-Konto otwierany jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


  Zalety konta internetowego ePol-Konto:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku1)
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych - kredytu odnawialnego i limitu w ePol-Koncie
  1) Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym:
  • Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 2000 zł, opłata za prowadzenie – 0 zł;
  • Miesięczny wpływ na rachunek od 1000 zł do 2000 zł, opłata za prowadzenie – 4 zł
  • Miesięczny wpływ na rachunek poniżej 1000 zł, opłata za prowadzenie – 6 zł
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości