Kredyt w rachunku ROR

 • Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb

  Kwota kredytu: maksymalnie 15 000 zł, kwota kredytu jest uzależniona od wysokości stałych, miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy, do okresu funkcjonowania POL-Konta w Banku Spółdzielczym w Izbicy może być zaliczony, udokumentowany  okres posiadania przez ostatnie 3 miesiące rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w innych bankach  jak również wysokość obrotów na tym rachunku za wskazany okres,

  Okres kredytowania: kredyt odnawialny, na 12 miesięcy.

  Opis kredytu:

  • Kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku POL-Konto, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe,
  • Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy,
  • O kredyt odnawialny w rachunku może starać się każdy, kto posiada POL-Konto w Banku Spółdzielczym w Izbicy od minimum 3 miesięcy (licząc od pierwszego wpływu) i wykazuje stałe, miesięczne wpłaty z tytułu wynagrodzenia (renty, emerytury lub innych stałych dochodów),
  • Bank daje również możliwość zwiększenia wysokości Kredytu Odnawialnego,
  • Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek Posiadacza rachunku