Kredyt mieszkaniowy

 • Przeznaczenie: zakup działki budowlanej, zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, zakup działki gruntu z rozpoczętą budową.

  Kwota kredytu: min. kwota kredytu 10.000,00 zł. Minimalny udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia powinien wynosić 20%.

  Okres kredytowania: do 30 lat

  Opis kredytu:

  • oprocentowanie kredytu zmienne,
  • raty kapitałowo-odsetkowe malejące bądź równe (annuitetowe)

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
  • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenie kredytu;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności