EKO-DOM

 • Przeznaczenie: sfinansowanie potrzeb związanych z zaprojektowaniem, dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwoleń i koncesji, zakupem, montażem oraz odbiorem i uruchomieniem, następujących instalacji::

  1. instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem jednego z rozwiązań:
   • podłączenie do sieci elektroenergetycznej;
   • zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej;
   • zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła.
  2. instalacji kolektorów słonecznych;
  3. instalacji pomp ciepła

  Kwota kredytu: Kwota kredytu nie powinna być niższa niż 5 000,00 zł i wyższa niż 100 000,00 zł

  Okres kredytowania: Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy

  Warunki spłaty kredytu:  Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą:

  • rat kapitałowo-odsetkowych
  • rat malejących bądż równych (annuitetowe)
  • rat kapitałowych i odsetkowych,  których wysokość i terminy spłaty ustalane zostają w oparciu o źródło dochodu Kredytobiorcy, uzyskującego dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

  Zabezpieczenie:

  • przeniesienie przez Kredytobiorcę na rzecz Banku, na czas spłaty kredytu, prawa własności instalacji
  • weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności