Bezpieczna Gotówka - branżowy

 • Przeznaczenie: sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania


  Segment docelowy Klientów:

  • pracownicy sektora budżetowego oraz spółek, których w 100% właścicielem jest JST lub Skarb Państwa
  • pracownicy banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
  • pracownicy firm działających w formie spółdzielni m.in spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie mleczarskie

  Kwota kredytu: min. 1 000,00 zł – max. 100 000,00 zł

  Okres kredytowania: do 72 miesięcy.

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę;
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności.

   

   

 • Oprocentowanie: stałe, kształtujące się następująco:

  • okres kredytowania do 12 miesięcy - wysokość w skali roku 4,75%
  • okres kredytowania od 13 do 36 miesięcy - wysokość w skali roku 5,25%
  • okres kredytowania od 37 do 72 miesięcy - wysokość w skali roku 5,75%


  Prowizje: za udzielenie kredytu 1,00% min. 50,00 zł