Kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR

Korzyści

Kredyt preferencyjny to kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .
Bank na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych:
Symbol nIP, - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
Symbol nKZ – kredyt na zakup gruntów rolnych,
Symbol nMR – kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
Symbol nOR – kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa,
Symbol nGP – kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),
Symbol nGR – kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
Symbol nNT – kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
Symbol nBR10 – kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolnych”,
Symbol nBR13 - Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”, ,
Symbol nBR14 - Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” ,
Symbol nBR15 - Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”,
Symbol nKL01 – kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi,
Symbol nKL02 - kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi

Wielkość realizowanej przez Bank akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania uzależniona jest od przyznanych dla Banku limitów.

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6377
1 CHF3.6565
1 GBP4.6170
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej