Pol-Konto Student

Korzyści

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Student jest otwierany i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 24 rok życia, a nie ukończyły 26 roku życia oraz uczą się w:

 • szkołach zawodowych lub średnich;
 • szkołach wyższych:
 • szkołach posiadających status wyższej uczelni;
 • szkołach policealnych.

Student lub uczeń występujący o otwarcie rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej potwierdzającej status studenta lub ucznia. Posiadacz rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest w terminie do 15 listopada każdego roku do czasu ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 26 roku życia, przedstawić Bankowi ważną legitymację studencką.

Zalety konta:

 • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
 • bezpłatne przelewy krajowe (np. rachunki za energię elektryczną, telefon, raty) realizowane w aplikacji mobilnej EBO lub przez Internet
 • bezpłatna realizacja zleceń stałych
 • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
 • stały dostęp do gotówki dzięki bezpłatnym bankomatom na terenie całego kraju
 • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty:

 • opłata za otwarcie rachunku 0 zł
 • opłata miesięczna za prowadzenie konta 0  zł
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie całego kraju 0 zł
 • opłata za przelew z aplikacji mobilnej do innego banku krajowego 0 zł
 • opłata za przelew internetowy do innego banku 0 zł
 • wpłaty i wypłaty w placówkach banku 0 zł
 • opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej 0 zł

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

 • ważny dokument tożsamości
 • legitymacja szkolna/studencka

Posiadacz rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest w terminie do 15 listopada każdego roku do czasu ukończenia nauki, przedstawić Bankowi ważną legitymację uczniowską (studencką).
Posiadacz rachunku Pol-Konto Student, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku.

Po zawiadomieniu, Bank:

 1. na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek Pol-Konto Standard lub ePol-Konto na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym okres posiadania obecnego rachunku Pol-Konto Student zalicza się do okresu posiadania rachunku nowego;
 2. wypowiada Umowę rachunku Pol-Konto Student zachowując 2-miesięczny okres wypowiedzenia.

W przypadku gdy Posiadacz obecnego rachunku Pol-Konto Student nie otworzy rachunku Pol-Konto Standard lub ePol-Konto, Bank zwraca się do Posiadacza rachunku o wskazanie sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku jak też żąda zwrotu kart płatniczych wydanych do rachunku.

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL