Pol-Konto Junior do 13-go roku życia

Korzyści

Pol-Konto Junior do 13-go roku życia to najlepszy sposób na gromadzenie oszczędności Twojego dziecka. Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. Dziecko do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy.

Zalety konta:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • wysokie oprocentowanie środków na rachunku
  • możliwość wpłacania dowolnych kwot, w dowolnym terminie
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty:

  • opłata za otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie konta 0  zł
  • wpłaty i wypłaty w placówkach banku 0 zł

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej
  • legitymacja szkolna, dowód tożsamości lub inny dokument wystawiony na osobę nieletnią

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL