Obrotowy

 • Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz może być przeznaczony na spłatę innych kredytów obrotowych

  Kwota kredytu: ustalana w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

  Okres kredytowania: do 36 miesięcy

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności