Kartosfera

Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera
Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.
Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:
- aktywować posiadaną kartę VISA,
- zastrzec posiadaną kartę VISA,
- zmieniać kod PIN posiadanej karty VISA,
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty VISA),
- wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty VISA (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
- zmienić limity transakcyjne posiadanej karty VISA,
- zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

Możliwość zmiany limitów transakcyjnych dostępna jest dla kart:
- Visa debetowa Instant Issue dla osób fizycznych
- MasterCard debetowa PayPass dla osób fizycznych 
- VISA CLASSIC DEBETOWA
- VISA debetowa Student
- VISA PayWave dla osób fizycznych

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
- wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
- podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu
- ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
- wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
- ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika: www.kartosfera.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL