EBO

Korzyści

EBO - Elektroniczna Bankowość Online to bezpieczny, funkcjonalny i bardzo intuicyjny system pozwalający na obsługę rachunku oraz usług dodatkowych Banku przez Internet 24 godziny na dobę.


Dzięki EBO można:

 • bezpośrednio po zalogowaniu uzyskać najważniejsze informacje o środkach pieniężnych na rachunkach bankowych i historii transakcji, rachunkach kredytowych oraz ich historii, rachunkach kart płatniczych, ich historii oraz informacji o kartach i blokadach kartowych
 • wykonywać transakcję płatniczą (przelew własny, przelew międzybankowy, przelew w systemie ELIXIR, przelewów do ZUS, urzędów skarbowych i innych organów podatkowych)
 • korzystać z zupełnie nowej w systemie możliwości zmiany limitów i zastrzegania kart płatniczych i kredytowych
 • zapamiętywać odbiorców przelewów, do przyszłego wielokrotnego użycia
 • tworzyć tzw. „zaufane szablony płatności" i „zaufanych kontrahentów", co umożliwia ominięcie każdorazowej autoryzacji przelewów, funkcja ta skraca czas dokonywania rutynowych płatności
 • płynnie przełączać się pomiędzy kontem firmowym a osobistym, bez konieczności ponownych logowań

Zasady bezpiecznego korzystania z systemu

System EBO zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.

Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:  

 • sprawdź, czy adres strony serwisu transakcyjnego został wpisany prawidłowo:  https://www.ebo.bsizbica.pl/
 • sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona zamknięta kłódka, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem (nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony)
 • sprawdź, czy strona serwisu jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny www.ebo.bsizbica.pl której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Izbicy, zweryfikowany przez DigiCert Inc. (poprawność certyfikatu sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki)
 • w razie wątpliwości sprawdź, czy dane dotyczące certyfikatu są zgodne z poniższymi:
 • Nazwa pospolita(CN): www.ebo.bsizbica.pl
  Organizacja (O): Bank Spoldzielczy w Izbicy
  Numer seryjny: 04:E4:C1:24:0B:E5:B7:85:FA:94:72:61:CD:BF:0C:BF

  Wystawiony przez:
  Nazwa pospolita (CN): GeoTrust EV RSA CA 2018
  Organizacja: DigiCert Inc
  Jednostka organizacyjna:www.digicert.com

  Okres ważności:
  Ważny od dnia: 30 sierpnia 2018
  Wygasa dnia: 28 października 2020

  Odcisk:
  Odcisk SHA-256:
  BD:50:E6:58:00:72:41:E7:EC:32:E0:F3:16:59:55:CF:A1:C8:72:23:B6:58:99:94:6C:55:59:EE:D2:5B:90:38
  Odcisk SHA1: 03:E7:45:AF:5D:0B:B0:9D:01:09:8D:41:94:D4:AB:F8:36:63:AE:55

Ze względów bezpieczeństwa po 5 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie bądź poprzez zgłoszenie się do placówki Banku Spółdzielczego w Izbicy.


Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

 • hasło aktywacyjne do pierwszego logowania do systemu,hasła jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu.
 • hasło SMS generowane jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyte tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów.

Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku BS, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta.
 • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem".
 • Hasło musi mieć długość od 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.
 • W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić sobie komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa.
 • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki).
 • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi  bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach.

Pamiętaj, że:

 • System EBO nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego  przesłanego za pomocą SMS.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach.
  Proponujemy także zapoznanie się z portalem Bezpieczny bank

Telefoniczna obsługa systemu

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że Bank Spółdzielczy w Izbicy, w celu podniesienia poziomu usługi bankowości internetowej EBO, wdrożył system telekomunikacji IVR (ang. Interactive Voice Response). System posiada funkcjonalność automatycznego Call Center i umożliwia interaktywną obsługę osoby dzwoniącej, będącej użytkownikiem systemu EBO, w celu: zmiany hasła, odblokowania identyfikatora, blokady dostępu, kontaktu z pracownikiem Banku.

Dzwoniąc na numer 84 888 01 11, po wysłuchaniu komunikatu powitalnego, należy z klawiatury telefonu wprowadzić:

- identyfikator* użytkownika EBO zakończony znakiem „ # ”;
- ustawiony w EBO telekod** zakończony znakiem „ # ”;

Następnie z klawiatury telefonu należy wybrać numer usługi np:

1 – ustaw hasło lub odblokuj identyfikator* (EBO);
2 – zablokuj dostęp do kanału www (EBO);
0 – wyjście z systemu (EBO);
9 – kontakt z pracownikiem Banku;

Podczas korzystania z IVR należy stosować się do komunikatów telefonicznych systemu.

*Identyfikator– jest to ośmiocyfrowy numer, przypisany przez Bank do Klienta, w celu umożliwienia zalogowania się do systemu EBO / IVR. Identyfikator umieszczony jest na potwierdzeniu dostępu do systemu bankowości internetowej. Utworzony do logowania alias nie jest identyfikatorem i służy tylko do logowania w EBO. Alias nie może być wykorzystywany w systemie IVR.
** Telekod – ustawiany przez Klienta w EBO kod, który umożliwia autoryzację logowania do systemu IVR. Kod ustawia się w opcji Ustawienia>Obsługa przez telefon.

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL