Historia Banku

HISTORIA

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY

 

Początki spółdzielczości bankowej, których spadkobiercą jest Bank Spółdzielczy w Izbicy, sięgają pierwszych miesięcy roku 1925, kiedy to w pobliskiej miejscowości Tarnogóra powstała Kasa Stefczyka. W pierwszym, historycznym Zarządzie Kasy zasiadali: Jan Kosiarski i Piotr Lewandowski.

Po II wojnie światowej placówka przeniesiona została do Izbicy, gdzie początkowo działała według statutu przedwojennego jako Kasa Stefczyka, następnie, na mocy dekretu z 1948r. – jako Gminna Kasa Spółdzielcza. Po 1957r. , kiedy powstał Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych tutejsza placówka istniała jako Kasa Spółdzielcza, potem Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, by wreszcie, w roku 1975, po powołaniu do życia Banku Gospodarki Żywnościowej, przyjąć nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego tj. Bank Spółdzielczy w Izbicy .

Siedziba Banku przez wiele lat mieściła się w budynku położonym w Rynku. W 1978r. siedziba Banku została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Gminnej nr 2 i służy tutejszej ludności do chwili obecnej.

Bank Spółdzielczy w Izbicy działa w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w Warszawie. Dzięki rozważnej polityce Rady Nadzorczej i Zarządu placówki, terenem działania Banku – oprócz jednostki macierzystej w Izbicy – objęte są gminy Izbica, Stary Zamość, Gorzków, Rudnik, Krasnystaw i Zamość.

Dzięki odpowiedniej polityce finansowej i rozbudowanej sieci placówek terenowych sytuacja finansowa Banku jest w pełni ustabilizowana i z roku na rok coraz lepsza.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL