Dla Rady Rodziców

Korzyści

Rachunek dla Rady Rodziców oferowany dla  organizacji nie posiadających osobowości prawnej, np. rad rodziców, komitetów rodzicielskich lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej. Prowadzony jest dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako konto wspólne), będących członkami wyżej wymienionych organizacji.

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje:

  • opłata za otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie konta 0 zł
  • opłata za przelew papierowy do innego banku krajowego 2,50 zł
  • opłata za dostęp do bankowości internetowej 0 zł
  • opłata za przelew internetowy do innego banku 0 zł
  • wpłaty i wypłaty w placówkach banku 0 zł


Pliki do pobrania:

Dokumenty

Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • aktualne dokumenty określające status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego
  • ważny dokument tożsamości

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej