Przelewy walutowe

Korzyści

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych prowadzących rachunki.

Oferujemy klika typów przelewów:

 • polecenie wypłaty,
 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,

Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca na dokonaniu wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta);

Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniające następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR,
 2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000,
 3. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 4. koszty „SHA”;

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające  na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 1. waluta transakcji EUR,
 2. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 3. koszty „SHA”,
 4. nie zawiera  jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 5. bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Określenie, kto pokrywa koszty i prowizje:

 1. BEN – beneficjent,  co oznacza, że do opłacenia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent (są one potrącane z kwoty przekazu);
 2. OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę przekazu.
 3. SHA - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca natomiast koszty banków pośredniczących beneficjent.

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej