Pol-Konto Senior

Korzyści

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Senior otwierany jest
i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych. Może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób.

Zalety konta

 • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
 • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
 • stały dostęp do gotówki dzięki sieci bezprowizyjnych bankomatów na terenie całego kraju
 • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku,
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych - kredytu odnawialnego i limitu w Pol-Koncie Senior
 • niższe prowizje przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty:

 • opłata za otwarcie rachunku 0 zł
 • opłata za przelew internetowy do innego banku 0,50 zł
 • wpłaty i wypłaty w oddziałach banku 0 zł
 • opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej  2,50 zł
 • opłata za przelew papierowy do innego banku krajowego 2,30 zł
 • niska opłata miesięczna za prowadzenie konta 4 zł

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

 • ważny dokument tożsamości
 • zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalno/rentowych

Pliki do pobrania:

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej