Kredyt mieszkaniowy

Korzyści

Przeznaczenie: zakup działki budowlanej; zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Kwota kredytu: min. kwota kredytu 10.000 zł. Minimalny udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia powinien wynosić 10%.

Okres kredytowania: do 25 lat

Opis kredytu:

  • oprocentowanie kredytu zmienne,
  • raty kapitałowo-odsetkowe malejące bądź równe (annuitetowe)

Zabezpieczenie:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami posiadanymi przez Kredytobiorcę,
  • inne – zaakceptowane przez Bank.
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców;
  • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenie kredytu;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej