Kredyt hipoteczny

Korzyści

Przeznaczenie: Kredyt udzielany  na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)

Kwota kredytu: min. 10 000 zł , kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

Okres kredytowania: 20 lat.

Opis kredytu:

  • oprocentowanie kredytu zmienne,
  • spłata kapitału w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych,
  • spłata odsetek w okresach miesięcznych bądź kwartalnych,
  • raty kapitałowo-odsetkowe malejące bądź równe (annuitetowe)

Zabezpieczenie:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami posiadanymi przez Kredytobiorcę,
  • inne – zaakceptowane przez Bank.
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców;
  • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenie kredytu;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej