EKO-DOM

Korzyści

 Przeznaczenie:  Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb Kredytobiorcy związanych z zaprojektowaniem, dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwoleń i koncesji,  zakupem, montażem oraz odbiorem i uruchomieniem, następujących  instalacji:
1) instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem jednego z rozwiązań:
- podłączenie do sieci elektroenergetycznej;
- zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej;
- zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła.
2) instalacji kolektorów słonecznych;
3) instalacji pomp ciepła

Kwota kredytu: Kwota kredytu nie powinna być niższa niż 5 000 zł i wyższa niż 100 000 zł

Okres kredytowania: Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy

Warunki spłaty kredytu:  Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą:
1)    rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa, przy czym rata kapitałowa z każdym miesiącem rośnie, a rata odsetkowa maleje (odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia);
2)    rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa składa się z równych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem).
3)    rat kapitałowych i odsetkowych,  których wysokość i terminy spłaty ustalane zostają w oparciu o źródło dochodu Kredytobiorcy, uzyskującego dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Zabezpieczenie:
przeniesienie przez Kredytobiorcę na rzecz Banku, na czas spłaty kredytu, prawa własności instalacji
weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1622
1 USD3.6467
1 CHF3.6608
1 GBP4.6181
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej