Władze banku

Nad prawidłowym działaniem Banku Spółdzielczego w Izbicy czuwa siedmioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Maria Wójtowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łagoda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Makuch – Sekretarz Rady Nadzorczej

Ryszard Gorzała - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Edward Marczyński - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wrona – Członek Rady Nadzorczej


Bankiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd w składzie:

Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu

Paweł Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Teresa Zych – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Wołoch  – Wiceprezes Zarządu

Kursy walut

Kursy walut2018-09-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1661
1 USD3.5489
1 CHF3.6812
1 GBP4.6202
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej