Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment)

Od 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

Ustawa nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

Treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Do 30 czerwca 2018 r. Bank Spółdzielczy w Izbicy otworzy do kont firmowych rachunek VAT i udostępni go Klientom od 1 lipca 2018 r. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga podpisywania żadnej umowy.

Bank Spółdzielczy w Izbicy automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Więcej informacji o podzielonej płatności - Split Payment tutaj

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej